Ole Wanscher 1903 - 1985 Biografi

Ole Wanscher var søn af kunsthistorikeren Vilhelm Wanscher, bl.a. kendt for bogen "Architekturens Historie" fra 1931. Ole Wanscher fik afgang fra Bygningsteknisk Skole 1924, hvorefter han fortsatte sine studier på Kunstakademiets Arkitektskole i København. 1925-27 var han medarbejder på Kaare Klints tegnestue. 1927 nedsatte han sig som selvstændig arkitekt med møbeltegning som speciale, men han var også en flittig skribent og skrev især om møbelkunst. 1931-36 var han lærer i møbeltegning ved Kunsthåndværkerskolen.1955 udgav Wanscher sit hovedværk, "Møbelkunsten - Studier i Møbeltypernes Æstetik og Historie", samme år overtog han Kaare Klints professorat i møbelkunst på Kunstakademiet. Med sin interesse for og genbrug af historiske møbler i sin egen møbelformgivning var Wanscher selvskrevet til stillingen. Wanschers studier i møbelkunstens historie er ikke blot stilhistoriske. Materialer og konstruktioner undersøges som forudsætninger for udviklingen af de forskellige møbeltyper. Wanschers første arbejder var meget præget af Kaare Klint, men hvor Klint primært beskæftigede sig med det overleverede som et ønske om at finde støtte til egne arbejder, ville Wanscher påvirket af sin fader uden personlig stillingtagen skabe sig overblik over møbelkunsten og aflæse den som et udtryk for tidligere kulturers formopfattelse. I hans egne møbler var det især de engelske møbler fra det 18. århundrede og ægyptiske møbeltyper, der dannede forbillede. Wanscher delte ikke Klints interesse for standardisering af møbelmål ud fra brugshensyn, hans optagethed af talsystemer og ønsket om at opnå en præcis, let genkendelig form ved hjælp af geometri. Bekvemmelighed og et frit ført linieforløb, der forsøger at slutte sig tæt til menneskekroppen, optog Wanscher mere. Hans interesse for æstetiske og især konstruktive problemstillinger gjorde, at han videreudviklede sine mange siddemøblers detajer igen og igen. Han stræbte efter at gøre sine ofte stilhistorisk påvirkede grundformer spinklere, lettere og mere elegante. Heller ikke Klints dyrkelse af folkelige møbler optog Wanscher. Hans møbler var præget af den aristokratiske og eksklusive del af den borgerlige møbelkunst, og hans foretrukne træsorter var mahogni og palisander. Ganske vist var Wanscher interesseret i de sociale ideer, som lå i den internationale stils modernisme i begyndelsen af 1930erne, men han fandt, at der ikke var overensstemmelse mellem stålrørsmøblerne og de idealer, der lå bag. De fleste af hans møbeltyper forblev fint forarbejdede snedkermestermøbler. Nogle få fik han tilpasset en mindre industriel produktion.