Introduktion

DANSKE STOLE 1900 - 1960
Danmarks Designskole og Det danske Kunstindustrimuseums stolesamlinger.

I Danmarks rige møbelproduktion, indtager stolen en særstilling som traditionsbærer og dynamo i en eksperimenterende og nyskabende formverden.

Danmarks Designskole har i samarbejde med Kunstindustrimuseet gjort danske stole fra de to samlinger tilgængelige ved at lægge dem på Internettet med støtte fra Kulturnet Danmark. Sitet viser stole fra perioden 1900-1960. Der arbejdes på senere også at vise stole fra perioden 1960-2000 og sluttelig perioden 1760-1900.

Kunstindustrimuseets møbelsamling, som er landets største, har en rig repræsentation af danske stole. Et bredt udsnit af håndværks- og industrimøbler fra det 20. århundrede udgør et kerneområde i museets dokumentation af nyere dansk formgivninghistorie set i et større historisk og internationalt perspektiv.

Danmarks Designskoles stolesamling har hovedvægten på danske stole, især klassikere fra perioden 1940-1960. Samlingen tjener som eksempel for de studerende på materiale anvendelse og konstruktive sammenhænge, samt til belysning af en arkitekt/designers arbejder eller en periodes produktion. Endvidere består samlingen af en række prototyper og eksperimenter af skolens egne studerende. Fra Danmarks Designskoles stolesamling indgår samtlige eksemplarer fra perioden 1900-1960 på Kulturnet Danmark.

En væsentlig del af stolene er opmålt i 1:1, og er tilgængelige fra Danmarks Designskole's møbellaboratorium.

Spørgsmål og kommentarer kan mailes til Tina K. Andersen

Kulturnet Danmark projekter 2000

Sitet er udarbejdet af

Projektledelse

   Roald Steen Hansen
   Arkitekt maa, Danmarks Designskole

Research og logistik

   Yuriko Takahashi
   Danmarks Designskole

   Christian Holmsted Olesen
   Kunstindustrimuseet

Teknisk ledelse, webudvikling

   Tino Svendsen

   Danmarks Designskole / 4Eyes    Systems

Grafisk layout

   Kristian Rosén
   Studerende, Danmarks Designskole

Databehandling og research

   Felix de Voss
   Studerende, Danmarks Designskole

Information

   Tina Andersen
   Danmarks Designskole

Fotografi

   Frank Cerri
   Danmarks Designskole

   Birger Petterson
   Danmarks Designskole